Επιστροφή προϊόντος

Μπορείτε να παραλάβετε το προϊόντα που παραγγείλατε χωρίς καμία δέσμευση. Σε περίπτωση που αλλάξατε γνώμη ή αν, παρ’ όλη την προσοχή που δίνει η Εταιρεία στην ποιότητα των προϊόντων της δεν μείνατε ικανοποιημένος/η από αυτά, μπορείτε να επιστρέψει τα προϊόντα που θέλετε. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία δεσμεύεται να επιστρέψει άμεσα την αξία του επιστραφέντος προϊόντος, με τραπεζική επιταγή στο όνομα του πελάτη που αναγράφεται στην παραγγελία. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 10 του ν. 2251/1994 που αφορά τις συμβάσεις εξ αποστάσεως, το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί από εσάς με δήλωσή σας προς την Εταιρεία, αναιτιολόγητα, εντός (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος που σας αφορά.  Από την πλευρά σας οφείλετε να επιστρέψετε το εν λόγω προϊόν στην Εταιρεία, άθικτο, στην αρχική του συσκευασία, επιβαρυνόμενος/η με τα έξοδα επιστροφής. Τυχόν επιστροφές γίνονται δεκτές από την Εταιρεία μόνον για προϊόντα που επιστρέφονται άθικτα, στην αρχική τους κατάσταση, μαζί με τον αριθμό της απόδειξης λιανικής πώλησης και χωρίς να έχει καταστραφεί η αρχική τους συσκευασία.

Επιστροφή και Αντικατάσταση προϊόντος

Τα προϊόντα της Εταιρείας ελέγχονται επανειλημμένα και συγκεκριμένα πριν την αποστολή κάθε παραγγελίας, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η αποστολή ελαττωματικού προϊόντος. Προϊόν με ουσιώδες ελάττωμα, το οποίο σας παραδίδεται και το ελάττωμα αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα σας αντικαθίσταται με άλλο πανομοιότυπο.  Η ως άνω υποχρέωση αντικατάστασης δεν υφίσταται εάν η φθορά στο προϊόν της Εταιρείας προκλήθηκε από την μη τήρηση των οδηγιών χρήσης του, από κακή συντήρησή του, ή πρόκειται για την φυσιολογική φθορά από την χρήση του προϊόντος. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε από τη χρήση του εν λόγω προϊόντος. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με τον αριθμό της απόδειξης αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με τον αριθμό της απόδειξης αγοράς του προϊόντος. Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με την ΗΛΙΟΣ στα στοιχεία επικοινωνίας της. Σε περίπτωση επιστροφής και αντικατάστασης παραγγελθέντος προϊόντος, η Εταιρεία αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος προϊόντος.